Патенты и права

svidetelstvo_001 svidetelstvo_2 14_MONEY скан027